Filter articles 

Pear shape flask, 100 ml, socket size 14,5/23, borosilicate glass 3.3

Rettberg

NS 14,5/23

1

Borosilikat Cam 3.3

DURAN®

Compare

Katalog No. Açıklama
134032124 Pear shape flask, 100 ml, socket size 14,5/23, borosilicate glass 3.3
134032117 Pear shape flask, 50 ml, socket size 14,5/23, borosilicate glass 3.3
134032114 Pear shape flask, 25 ml, socket size 14,5/23, borosilicate glass 3.3
134032108 Pear shape flask, 10 ml, socket size 14,5/23, borosilicate glass 3.3
134032107 Pear shape flask, 5 ml, socket size 14,5/23, borosilicate glass 3.3
Flasks, pear shaped, 250 ml, ST 19/26, economy, pack = 10 pcs

Witeg

Compare

Katalog No. Açıklama
0662250E Flasks, pear shaped, 250 ml, ST 19/26, economy, pack = 10 pcs
0663050E Flasks, pear shaped, 50 ml, ST 24/29, economy, pack = 10 pcs
0663100E Flasks, pear shaped, 100 ml, ST 24/29, economy, pack = 10 pcs
0662100E Flasks, pear shaped, 100 ml, ST 19/26, economy, pack = 10 pcs
0663250E Flasks, pear shaped, 250 ml, ST 24/29, economy, pack = 10 pcs
13  more article(s)
ecoLab Kanüle, rostfreier Stahl, 1.65 mm, 1.20 mm, 460 mm lang

neoLab

25 ml

NS 14/23

1

Borosilikat Cam 3.3

DURAN®

Katalog No. Açıklama
E1536 ecoLab Kanüle, rostfreier Stahl, 1.65 mm, 1.20 mm, 460 mm lang
ecoLab Kanüle, rostfreier Stahl, 1.30 mm, 0.80 mm, 460 mm lang

neoLab

10 ml

NS 14/23

1

Borosilikat Cam 3.3

DURAN®

Katalog No. Açıklama
E1535 ecoLab Kanüle, rostfreier Stahl, 1.30 mm, 0.80 mm, 460 mm lang